In het buitengebied in Nederland geschiedt de afvalwaterafvoer veelal via drukriolering of vacuümriolering. Op bepaalde plekken heeft deze haar maximale capaciteit bereikt of is aan vervanging toe. Daarnaast is het ongewenst om sterk vervuild afvalwater op de drukriolering te lozen. Zo ook het afvalwater van autowasstraten, dat veel zand, olieachtige bestandsdelen, fijn stof (o.a. roetdeeltjes), straatvuil en reinigingsmiddelen bevat. Men zoekt naar een toekomstbestendige oplossing voor omgang met het sterk vervuilde afvalwater in het buitengebied. Hierbij ligt de focus op waterhergebruik en het creëren van meer afvoercapaciteit van het bestaande drukrioleringssysteem.

De algemene doelstelling van deze pilot was om nieuwe afvalwaterzuiveringstechnologieën voor het afvalwater van de autowasstraat in Gilze (Carwash Gilze) te testen. De pilot is opgezet om het afvalwater lokaal te zuiveren en op te werken naar een kwaliteit waarbij het weer ingezet kan worden als waswater. Zo wordt niet alleen een lozing op het persriool sterk verminderd, maar wordt de drinkwatervraag van de Carwash ook verlaagd.

Situering: Carwash Gilze ligt aan de Nerhoven in het buitengebied van de kern Gilze. De Carwash bestaat uit 4 wasboxen, één open en drie overdekt, en maakt voor het wassen van de auto’s gebruik van drinkwater. Circa 20-30% van de watervraag wordt met een RO-installatie behandeld om het calcium uit het water te verwijderen. Hiermee wordt een schoner was-en spoelresultaat bewerkstelligd. Per wasbeurt wordt er circa 70-80 liter water verbruikt. Dit water werd, voordat de pilot er was, op de drukriolering geloosd. Hiervoor betaalde de Carwash riool-en zuiveringsheffingen.

Ontwikkeling en bouw:
Medio 2017 tot voorjaar 2021

Monitoringsperiode:
Medio 2021 tot eind 2021

Huidige status:
Project afgesloten en de data wordt toegepast in toekomstige projecten.

Toegepaste technieken:

  • Olie- en vetafscheiding
  • Scheiding van vast en vloeibaar afval/afvalwater
  • Voorfiltratie
  • Buffering van het afvalwater
  • RO filtratie
  • Filtraat opslag met UV-desinfectie (retour carwash)

Video

Foto’s