BKH Water realiseert zuiveringen
van 1L/h tot 100-200 m3/h

BKH Water hanteert het one-stop-shop principe. Door onze ruime kennis in afvalwaterzuivering kunnen wij onze klanten helpen met hun afvalwaterproblemen van begin tot eind. 

  • Vraagspecificatie: Welke stoffen moeten verwijderd worden en tot welk niveau?
  • Techniekselectie: Welke technieken en analyses passen daarbij?
  • Testen (indien noodzakelijk): Lab/pilot testen
  • Engineering
  • Bouw en Realisatie
  • Opstart en monitoring

Veel van onze toegepaste technieken zijn:

  • Membraanfiltratie
  • Ozon
  • UV
  • Actief kool

Afgeronde of lopende projecten

2023-04-29T23:44:58+02:00

HVCH

Door HVCH van het riool af te koppelen kan er meer ruimte voor andere lozers ontstaan, en worden investeringen voor een groter rioolstelsel overbodig.