De doelstelling van deze pilot is om nieuwe afvalwatertechnologieën voor het buitengebied te testen op het afvalwater van voetbalvereniging HVCH te Heesch. Daarnaast wordt ook gekeken naar mogelijke terugwinning van grondstoffen. Hiermee wordt ervaring opgedaan waarop toekomstige keuzes voor doelmatige omgang met afvalwater in het buitengebied kunnen worden gebaseerd. In de pilot wordt getest en gemonitord op het zwartwater van de toiletten, grijswater van de kantine, urine van waterloze urinoirs en grijswater van de douches. Hierbij wordt er naar gestreefd om uiteindelijk zoveel mogelijk water in het gebied vast te houden.

De locatie is geselecteerd omdat het clubhuis van HVCH in de aanloop van het project werd vernieuwd. Hierdoor ontstond een kans om de inzameling van het afvalwater anders in te richten. Tijdens de nieuwbouw is de infrastructuur voor inzameling en transport van het toiletwater, urine van waterloze urinoirs, afvalwater van de kantine en water van de douches zo aangepast dat dit apart wordt ingezameld en getransporteerd. De beschikbare afvalwaterstromen, de beschikbare ruimte en de bereidheid van HVCH boden een unieke kans voor het I-QUA project om technologische alternatieven voor omgang met het afvalwater in het buitengebied te testen.

Situering: Het sportcomplex van voetbalvereniging HVCH, een voetbalclub met 1500 actieve leden, ligt in het buitengebied van Bernheze. Het afvalwater in dit gebied wordt met een vacuümriolering afgevoerd. De capaciteit van het rioolstelsel wordt maximaal benut, terwijl er in het gebied ook meer woningen worden gebouwd. Door HVCH van het riool af te koppelen kan er meer ruimte voor andere lozers ontstaan, en worden investeringen voor een groter rioolstelsel overbodig. Daarnaast kan droogte in het gebied tegen worden gegaan.

Ontwikkeling en bouw:
Medio 2017 tot medio 2019

Monitoringsperiode:
Begin 2020 tot eind 2023

Huidige status:
Functionerend en wordt gedurende 2023 nog gemonitord en in verschillende configuraties getest. Daarna inzet op een andere, nog nader te bepalen, locatie.

Toegepaste technieken:

  • Membrane Bioreactor (MBR)
  • Phytoparking (grijswater)
  • Oxidatie van urine met Ozon

Video

Foto’s